Vår miljöpolicy

Miljöpolicy för Lilla Bommen Konferens Center AB

Lilla Bommen Konferens Center arrangerar dagkonferenser i hyrda lokaler belägna i centrala Göteborg. Vi säljer även take away mat i vår smörgåsbutik.

Att vi tar hänsyn till miljö och människor ska genomsyra hela vår verksamhet. Att följa gällande miljölagstiftning är en miniminivå i vårt miljöarbete. För att ständigt minska vår negativa miljöpåverkan och förebygga föroreningar ska vi på Lilla Bommen Konferens Center:

  • Öka vår kunskap inom miljöområdet i allmänhet och hur vi påverkar miljön som företag i synnerhet.
  • Vi ska uppmuntra våra gäster att välja miljöanpassade alternativ.
  • Sträva mot att minimera vår kemikalie och elanvändning.
  • Öka andelen sorterat avfall och minska den totala mängden avfall.
  • När vi gör våra inköp så ska vi välja varor och tjänster från företag med ett aktivt miljöarbete som erbjuder miljöanpassade och etiska produkter.
  • Personalen ska tillsammans arbeta för att ständigt förbättra vårt miljöarbete.